Wypadki zdarzają się każdego dnia. Może do nich dojść w różnych okolicznościach i w różnych miejscach. Na tej podstawie dokonuje się ich klasyfikacji. Aby otrzymać odszkodowanie, bardzo ważne jest ich odpowiednie określenie i przyporządkowanie do konkretnej grupy. Warto wiedzieć jakie są poszczególne rodzaje wypadków i kiedy mają one miejsce. 

Wypadek drogowy 

Pierwszym rodzajem wypadku, o którym warto wspomnieć to wypadek drogowy. Praktycznie codziennie możemy usłyszeć w radiu czy telewizji o kolejnych mniej lub bardziej poważnych zdarzeniach tego typu. 

Wypadek drogowy to zdarzenie, które ma miejsce na drodze publicznej, dotyczy ono uczestników ruchu drogowego i w jego skutku dochodzi do uszkodzenia ciała lub nawet śmierci. Aby można było mówić o wypadku drogowym, koniecznie musi brać w nim udział pojazd mechaniczny. 

Ofiary wypadków drogowych to najczęściej kierowcy, a także pasażerowie, piesi, robotnicy drogowi, rowerzyści i budowlańcy. Kiedy rozpoczyna się postępowanie o odszkodowanie w najlepszej sytuacji są osoby ranne, które nie są kierowcami. Zwykle nie muszą oni podejmować żadnych działań, aby udowodnić, że wina leży po stronie kierowcy. 

Warto zaznaczyć, że posiadacze samochodów mają obowiązek prawny wykupienia ubezpieczenia OC, które jest niezwykle potrzebne właśnie w razie wypadku. 

Wypadek przy pracy

Kolejną grupą wypadków, na które warto zwrócić uwagę to wypadki przy pracy. Są to zdarzenia, które zostały wywołane przez czynnik zewnętrzny, który spowodował uraz lub śmierć poszkodowanego. Zdarzenie to ma związek z wykonywaną pracą i, aby miało miejsce muszą równocześnie zaistnieć następujące elementy: nagłość, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć i związek z pracą. W przypadku braku chociaż jednego czynnika, nie można jednoznacznie stwierdzić, że jest to wypadek przy pracy. 

Warto także wspomnieć, że prawo pracy opisuje wypadek indywidualny,  ale   również jako wypadek zbiorowy przy pracy. Ma on miejsce, kiedy w wyniku tego samego zdarzenie ucierpiały przynajmniej dwie osoby, np. w wyniku tąpnięcia ziemi dochodzi do wypadku w kopalni, gdzie doznaje obrażenia ciała kilka osób. Wówczas dla każdej osoby konieczne jest wykonanie odrębnych dokumentów powypadkowych

Kiedy wypadek przy pracy będzie miał miejsce, zespół powypadkowy ma za zadanie określić jego okoliczności i przyczyny. Dokonuje on oględzin miejsca wypadku, zbiera dowody, przesłuchuje poszkodowanych, aby zapoznać się z ich wersją wydarzeń, zbiera informacje od świadków zdarzenia, a także zasięga opinii lekarzy i innych specjalistów, którzy mają związek z poszkodowanym. 

Jako wypadek przy pracy uznaje się także zdarzenia, które miały miejsce w trakcie podróży służbowej, spotkań służbowych, a także powstające w wyniku wykonywania zadań zleconych przez organizacje działające w zakładzie. 

Wypadek w rolnictwie 

Wypadek w rolnictwie to nagłe zdarzenie, które jest wywołane przez czynnik zewnętrzny. Następuje ono w czasie wykonywania czynności, które są powiązane z działalnością rolniczą. 

Aby otrzymać odszkodowanie od KRUSu, konieczne jest spełnienie określonych przesłanek, które są zawarte w ustawie dotyczącej ubezpieczenia rolników. Świadczenie to przysługuje osobom ubezpieczonym, które w skutek wypadku przy pracy w gospodarstwie lub wystąpienia rolniczej choroby zawodowej doznały długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w skutek wypadku rolniczego doszło do śmierci, odszkodowanie zostaje przyznane rodzinie poszkodowanego. 

Wypadek w miejscu publicznym 

To zdarzenie, do którego może dojść w miejscu, do którego mają wstęp wszyscy obywatele. Najczęściej do wypadków dochodzi na chodnikach, ulicach, w bankach, szkołach, supermarketach, urzędach itd. Władze danego miasta czy wsi mają obowiązek utrzymać wszystkie miejsca publiczne w dobrym stanie. Podobny obowiązek leży na osobach prywatnych, które prowadzą obiekty użytku powszechnego. 

Wypadek spowodowany przez produkt 

Na koniec warto także wspomnieć o tzw. wypadkach konsumenckich. Mają one miejsce, kiedy konsument w skutek używania jakiegoś produktu dozna poważnego uszkodzenia ciała, które wymaga udzielenia pomocy medycznej jak np. oparzenie, skaleczenie, zatrucie. Wypadek konsumencki może także zakończyć się zgonem. Przykładem takiego zdarzenia może być np. wybuch smartfona. 

Kiedy ma miejsce jakikolwiek wypadek, powinno się przede wszystkim zabezpieczyć jego miejsce, zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników, a następnie wezwać pomoc. Wszystkie działania trzeba podejmować ostrożnie i z wyczuciem, tak aby nie zaszkodzić. Opinie i zeznania świadków mają niezwykle duże znaczenie, kiedy wszczęte zostaje postępowanie mające na celu przyznanie odszkodowania pokrzywdzonym. Wypadki są nieodłączną częścią naszego życia, trzeba jednak robić wszystko, aby do nich nie dopuścić. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań, to sprawdź stronę – https://kancelariaomega.pl.